Praca w firmach zajmujących się technologią BIM

Architektura BIM to technologia, która tworzy i gromadzi informacje na podstawie inteligentnych modeli 3D. Umożliwia generowanie danych, które mogą być wykorzystywane przez profesjonalistów na różnych etapach cyklu życia budynku: projektowania, budowy i późniejszej eksploatacji.

Technologia BIM

Dzięki dostępowi do cennych danych zespoły z różnych branż mogą jednocześnie pracować nad projektami i zawsze widzieć wprowadzane zmiany. Pomaga to podejmować właściwe decyzje, unikać błędów i optymalizować koszty.

W związku z tym, że temat BIM-u jest coraz bardziej popularny, warto wspomnieć jakich stanowisk możemy poszukiwać wśród firm zajmujących się technologią BIM.

Stanowiska pracy w „bim-ie” możemy podzielić na trzy grupy.

■ Tworzenie modeli 3D i zarządzanie danymi.

■ Wykonywanie analiz, symulacji, konstrukcji i zarządzania danymi BIM w oparciu o modele 3D.

■ Wspieranie i tworzenie procesu realizacji inwestycji BIM.

Pozycjonowanie bezpośrednio związane jest z tworzeniem modelu 3D. Podstawowe stanowisko to BIM Modeler (w strukturze stanowiska mogą występować podziały działowe: BIM Modeler w X Industry a wymagane kompetencje to:

tworzenie modeli 3D konkretnego działu spełniające wymagania BIM, wymagania standaryzacyjne i harmonizacyjne oraz znajomość zasad do poprawnego generowania plików IFC. Możesz oczekiwać znajomości multidyscyplinarnych narzędzi do pojednania albo umiejętność przygotowania i generowania dokumentów na podstawie modelu 2D. Tak zwani menedżerowie CAD w niektórych branżach mogą być odpowiedzialni za tworzenie dokumentów 2D. Modelerzy BIM mogą otrzymać dodatkowe role i obowiązki w bardziej rozwiniętym procesie BIM

Zostań głównym projektantem BIM, wprowadzaj do modelu dane niegeometryczne i używaj ich do kontroli/zatwierdzenia wdrożonego modelu. Jesteś dodatkowo odpowiedzialny za przygotowanie formularzy elektronicznych dla placów budowy w celu sprawdzenia zgodności między wartościami LOD a zapisami BEP. Powinien być świadomy narzędzi chmurowych, które umożliwiają wykorzystanie  przydatnych narzędzi jak np. pobieranie i udostępnianie danych za pomocą tej technologii. BIM Modeler w przyszłości może stać się BIM Koordynatorem, który m.in.:

  • Bierze odpowiedzialność za ujednolicenie modelu wielobranżowego określonej części obiektu lub całego obiektu. Wyniki prac poszczególnych działów w swoich obszarach odpowiedzialności powinny zostać zintegrowane w spójny model.
  • Kolaboruje się z innymi koordynatorami, aby koordynować modele interdyscyplinarne niskiego poziomu z modelami wysokiego poziomu, w których modele obiektów są podzielone na osobne zadania koordynowane przez innych.
  • Bierze odpowiedzialność za zgodność modelu z wymaganiami klienta i na bieżąco sprawdza, czy proces projektowania swoich zadań odpowiada planom nakreślonym w Break Even Point.

W firmie wykonawczej koordynator BIM działa wspólnie ze specjalistami ds. kosztów, kierownikami terminów, dostawcami, podwykonawcami i klientami na etapie budowy. Sprawuje nadzór nad  wprowadzaniem określonych w umowie danych do systemu BIM.

Doświadczeni modelerzy BIM i koordynatorzy BIM  to doskonałe osoby na przyszłych BIM managerów.